Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện vá lỗ hổng bảo mật CVE-2021-1675 tránh nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng

Tin tức - Sự kiện  
Thực hiện vá lỗ hổng bảo mật CVE-2021-1675 tránh nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 30/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 627/STTTT-BCVTCNTT về việc hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện vá lỗ hổng bảo mật CVE-2021-1675 tránh nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

Kiểm tra, rà soát và xác định máy chủ, máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows (Windows 10/8.1/7, Windows Server 2019/2016/2012/2008) nếu bị lỗ hổng bảo mật CVE-2021-1675 đề nghị thực hiện cập nhật bản vá bảo mật theo hướng dẫn của Microsoft (Hướng dẫn chi tiết tại phụ lục​).

Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Đầu mối liên hệ, hỗ trợ: Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Bộ phận thường trực Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam). Điện thoại: 0226.3846333. Email: ttcntt@hanam.gov.vn; Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin. Điện thoại di động: 0243.2091616. Email: ais@mic.gov.vn.