Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53

Tin tức - Sự kiện  
Lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) với chủ đề: “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn tám thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa” đã được Ban Tổ chức quốc gia phát động tại tỉnh Thái Nguyên ngày 05/01/2024.

Đối với Cuộc thi lần thứ 53, Liên minh Bưu chính Thế giới công bố chủ đề cuộc thi muộn nên việc tổ chức Phát động cuộc thi tại Việt Nam cũng phải tổ chức muộn theo. Thời gian phát động và triển khai hoạt động cuộc thi cận với dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cũng tác động đến việc tham gia của học sinh tại các địa phương.

Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh có thể tham gia Cuộc thi đầy đủ, ngày 15/3/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 902/BTTTT-HTQT thông báo điều chỉnh thời điểm nhận bài tham dự cuộc thi đến ngày 31/03/2024 (thay cho ngày 15/3/2024 theo thông báo ban đầu).

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 21/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Công văn số 335/STTTT-BCVTCNTT đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Hà Nam thông báo tới các trường học, các em học sinh trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.​