Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giới thiệu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị giới thiệu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam
Sáng ngày 05/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Hà Nam tổ chức hội nghị giới thiệu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam.

f4d315461312bf4ce603.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Tiến Tiệp - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Công Thị - Giám đốc Kỹ thuật Trung tâm Giải pháp Chính phủ điện tử (Tập đoàn VNPT); lãnh đạo Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyên thông) cùng lãnh đạo và chuyên viên VNPT Hà Nam…

fd5ce3c9e59d49c3108c.jpg Giám đốc Kỹ thuật Trung tâm Giải pháp Chính phủ điện tử (Tập đoàn VNPT) Nguyễn Công Thị giới thiệu một số nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc Kỹ thuật Trung tâm Giải pháp Chính phủ điện tử (Tập đoàn VNPT) Nguyễn Công Thị giới thiệu khái quát một số nội dung: Tổng quan về tình hình triển khai IOC tại Việt Nam; một số kết quả triển khai tại Hà Nam; đề xuất mô hình triển khai hiệu quả.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai vận hành IOC tỉnh Hà Nam, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để IOC hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số vì người dân phục vụ. Các đại biểu cũng yêu cầu VNPT Hà Nam rà soát các hệ thống kết nối: Online, offline để đảm bảo việc cung cấp chia sẻ API. Đồng thời tiếp tục rà soát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh để mở rộng các phân hệ đáp ứng được yêu cầu đặt ra...

e8f25c855ad1f68fafc0.jpg

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Tiến Tiệp phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Tiến Tiệp yêu cầu Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin khẩn trương tham mưu kế hoạch về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của IOC tỉnh, xác định rõ những nhiệm vụ cần thực để triển khai đạt hiệu quả cao nhất. VNPT Hà Nam phối hợp xây dựng bổ sung các hệ thống giám sát điều hành, đảm bảo tốt cho việc phục vụ sự giám sát chỉ đạo điều của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.../.

Thu Thanh