Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị công bố Quyết định chỉ định ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị công bố Quyết định chỉ định ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 08/3/2024, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị công bố Quyết định chỉ định ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Vũ Tiến Tiệp - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đỗ Văn Thắng - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Chi ủy Chi bộ cùng toàn thể các đảng viên của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Thắng - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công bố Quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IMG_0010.jpg

Đồng chí Đặng Anh Tuấn - Tỉnh ủy viê​n - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Quyết định chỉ định ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đồng chí Vũ Tiến Tiệp

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Đặng Anh Tuấn nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong thời gian vừa qua; chúc mừng đồng chí Vũ Tiến Tiệp đã được Chi bộ Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tín nhiệm chỉ định chức danh Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, triển khai công tác tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện tốt Chuyên đề năm 2024 - 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân", công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lựa chọn các nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp, thiết thực; phối hợp với cấp ủy nơi cư trú thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên về sinh hoạt tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ do đoàn thể cấp trên giao.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị đồng chí Vũ Tiến Tiệp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường công tác, cùng tập thể lãnh đạo sở chỉ đạo cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành xuất nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, chú trọng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

IMG_0014.jpg

Tập thể Chi ủy, lãnh đạo sở chúc mừng đồng chí Vũ Tiến Tiệp

IMG_0031.jpg

Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Tiến Tiệp phát biểu tại hội nghị​

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Tiệp trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự tin tưởng, tín nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí nhận thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm mà cấp trên tin tưởng giao cho. Đồng chí Vũ Tiến Tiệp nhấn mạnh: Tập thể Chi ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cùng Ban Chấp hành chi bộ cộng đồng trách nhiệm tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương cùng giúp đỡ nhau phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và giữ vững là tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh./.

T.B