Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tiếp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị trực tiếp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022
Sáng ngày 22/02/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông dự hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 qua truyền hình trực tiếp.

Dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.

toan-canh.jpg

Các đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông

 IMG_0814.jpg

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú truyền đạt nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, các đảng viên cũng được nghe đồng chí Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung: “Đảng bộ tỉnh Hà Nam vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ"; đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và Nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực của mỗi cán bộ đảng viên nhằm phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu mạnh./.