Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
Ngày 21/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1066/STTTT-BCVTCNTT về việc tham gia chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022.

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến dịch giữa các nhóm cơ quan, đơn vị, người dùng khác nhau, chung tay, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tin cậy, đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị và người dân trên cả nước có thể sử dụng công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị của mình, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện:

Cập nhật thông tin chi tiết về chiến dịch và công cụ hỗ trợ xử lý mã độc tại địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022. Thực hiện phát động chiến dịch đến toàn bộ cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý; truyền thông về nguy cơ khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền và khuyến nghị sử dụng công cụ hỗ trợ xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin đến từng người dùng cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

Chủ động giám sát, kiểm tra và xử lý các máy tính, thiết bị phát sinh kết nối đến các địa chỉ độc hại thông qua các địa chỉ IP, tên miền độc hại đã được Cục An toàn thông tin xác định theo phạm vi chiến dịch./.​