Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng kiến Quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Sáng kiến Quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Trên địa bàn tỉnh Hà Nam có trên 200 đại lý Internet điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động. Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phải cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các hộ kinh doanh trên địa bàn chưa có phần mềm quản lý. Việc này tiến hành độc lập không qua phòng Văn hóa và Thông tin nên Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố không nắm bắt được thông tin, còn hạn, hết hạn, chưa cấp để đôn đốc, cấp giấy chứng nhận mới, gia hạn. Phòng Văn hóa và Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông khi muốn kiểm tra, nắm thông tin về tình hình đại lý phải đi đến đại lý rà soát, khảo sát tốn nhiều thời gian công sức, không hiệu quả.

Sáng kiến Quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tạo điều kiện thuận lợi giữa các đơn vị quản lý và cấp phép, tránh bỏ sót, không kiểm soát được, không phải đến tận nơi khảo sát, kiểm tra, tiết kiệm nhiều thời gian công sức trong công tác quản lý; hoặc Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin nhanh chóng có thể tra cứu dữ liệu, thông tin.

Sáng kiến không cần thông tin bảo mật. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Phần mềm máy tính hoạt động trên môi trường Internet; máy chủ web và cơ sở dữ liệu tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; hệ thống an toàn thông tin (Tường lửa, phần mềm diệt virus); 01 cán bộ IT quản trị và hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Sáng kiến này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý việc cấp giấy chứng nhận cho các đại lý Internet trên địa bàn của tỉnh. Cán bộ quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông và cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin thuận lợi trong việc quản lý, tra cứu, tổng hợp, báo cáo, đôn đốc việc cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận. Sở Thông tin và Truyền thông dễ dàng theo dõi được hiện trạng cấp giấy chứng nhận của tại huyện, thị xã, thành phố; giúp cơ quan cấp giấy chứng nhận quản lý, theo dõi, lưu trữ hồ sơ dễ dàng. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chỉ cần truy xuất sơ sở dữ liệu biết được các giấy chứng nhận còn hạn, hết hạn, chưa cấp để đôn đốc, làm mới, gia hạn cấp giấy chứng nhận, tránh bỏ sót, không kiểm soát được. Không phải đến tận nơi khảo sát, kiểm tra, ghi chép, tiết kiệm nhiều thời gian công sức; rút ngắn thời gian kiểm soát, kiểm tra trong công tác quản lý. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thuận tiện trong việc theo dõi, đôn đốc, quản lý… Công khai, minh bạch thông tin đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp sở, cấp huyện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tiết kiệm thời gian, chi phí khi khảo sát, kiểm tra, thanh tra. Tạo ra nếp làm việc khoa học./.