Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023
Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-STTTT về công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023.
Xem chi tiết tại đây 84.pdf