Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an t...

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Ngày 20/4/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Xem chi tiết tại đây SO 14 NQ HDND dieu chinh DA.pdf