Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Thông tin phát triển ngành  
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Kế hoạch số 107/KH-STTTT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.
Xem chi tiết tại đây So 107 KH STTTT.pdf