Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023

Thông tin phát triển ngành  
Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023
Ngày 14/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3397/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023.
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.​ 2022.12.12.Ke hoach Chuyen doi so tinh Ha Nam nam 2023.CT.pdf