Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Hội đồng sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông

Tin tức - Sự kiện  
Họp Hội đồng sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông
Sáng ngày 11/10/2023, ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị họp Hội đồng để thẩm định, đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến nghiên cứu về lĩnh vực hoạt động Thông tin và Truyền thông năm 2023. Tham dự hội nghị có các thành viên của Hội đồng cùng các thành viên trong nhóm sáng kiến.

a48a962fda800ede5791.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Hội đồng sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông đã được nghe đại diện các nhóm sáng kiến trình bày 02 sáng kiến: Phần mềm quản lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ Bưu chính, chuyển phát và điểm bưu điện văn hoá; phần mềm giải pháp nâng cao hiệu quả chấm điểm chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

Cũng tại hội nghị, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, Hội đồng đã nhận xét, đánh giá các sáng kiến về: Tính sáng tạo; khả năng áp dụng, hiệu quả mang lại; phạm vi, tầm ảnh hưởng của sáng kiến. Đồng thời, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế của các sáng kiến… Kết quả Hội đồng đã nhất trí thông qua các sáng kiến.

 7ab167383597e1c9b886.jpg

​Hội đồng biểu quyết thông qua các sáng kiến

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến nhấn mạnh: Về cơ bản các sáng kiến có ý tưởng hay, khả năng ứng dụng cao, áp dụng trên địa bàn của tỉnh hoặc các tỉnh, thành phố trong toàn quốc, đảm bảo tính khoa học, tiết kiệm thời gian. Hội đồng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, có những sáng kiến hay, những giải pháp hữu ích phục vụ công tác chuyên môn.../.

Phạm Nga