Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng
Ngày 17/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 454/STTTT-TTBCXB về việc chỉ đạo tuyên truyền sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện tuyên truyền về lợi ích của việc thu phí điện tử không dừng; tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp thực hiện thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với toàn bộ các phương tiện thuộc diện thu phí; tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc thu phí điện tử không dừng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện.

Việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng để thay thế cho phương thức thu phí thủ công, một dừng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ bắt buộc, nhằm minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội./.​


Tin liên quan