Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Tin tức - Sự kiện  
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, có tác động mạnh mẽ đến phát triển và an ninh trên toàn thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Trong thời gian qua, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu đã không ngừng gia tăng cả về tần suất và phạm vi ảnh hưởng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hà Nam cũng là tỉnh ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi những tác động của biến đổi khí hậu. Trong thời gian qua, công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hà Nam bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về hậu quả của những tác động do biến đổi khí hậu để từ đó chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

 Sở thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của trung ương và của tỉnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu, ứng phó biến đổi khí hậu và nội dung các luật như: Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Tài nguyên nước, Luật Môi trường… tới các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh dành diện tích và thời lượng thích hợp để thông tin, tuyên truyền; căn cứ đặc trưng của từng loại hình báo chí triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau và phù hợp với từng đối tượng. Tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể cơ quan về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó thiên tai, xây dựng cộng đồng ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Không chỉ chú trọng thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của UBND tỉnh, Sở còn thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. Nhằm hướng tới các hoạt động bảo vệ môi trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên sở thường xuyên tổ chức các phong trào dọn dẹp vệ sinh cơ quan, chăm sóc cây xanh và các hoạt động tình nguyện như quét dọn, vệ sinh đường phố, vỉa hè, đường làng ngõ xõm, nghĩa trang liệt sỹ…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023: Tiếp tục nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho các cấp, các ngành và Nhân dân; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm giảm thiểu nguy cơ và các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cho các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng, phát sóng các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của UBND tỉnh và Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam./.