Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, s...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 16/11/2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay công chức, viên chức của một số sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết Quyết định tại đây 2138 QD UBND Phe duyet de an thi diem dich vu BCCI.pdf
Xem chi tiết Đề án tại đây De an thi diem giao BDT.doc