Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tin tức - Sự kiện  
Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Chiều ngày 23/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường UBND tỉnh kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở UBND các huyện, thành phố, thị xã.

DSC_3275.jpg

456.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã

Dự hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại các sở, ban, ngành; lãnh đạo, phóng viên phụ trách công tác thông tin đối ngoại các cơ quan báo chí của tỉnh…

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã có người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của UBND cấp huyện; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố, thị xã; người phát ngôn của UBND các xã, phường, thị trấn.​

897.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Trong thời gian qua, tại tỉnh Hà Nam, công tác thông tin đối ngoại đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; được triển khai chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành. Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh đã tuân theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Đa số người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ hợp tác với báo chí, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, đúng nội dung. Phóng viên được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp xúc với nguồn tin chính thống, từ đó kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; thực hiện công tác đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch... góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương.

76656.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến các nội dung liên quan đến kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kinh nghiệm phòng tránh và xử lý khủng hoảng truyền thông…

322.jpg

Đồng chí Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh truyền đạt nội dung tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Long -Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh truyền đạt nội dung chuyên đề: Công tác thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, địa phương trong tỉnh; từ đó vận dụng trong quá trình chỉ đạo, tham mưu và triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, bám sát tình hình trong nước, trong tỉnh; kịp thời định hướng nội dung thông tin tuyên truyền, bảo đảm chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống của các thế lực thù địch, cơ hội.