Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền
Ngày 22/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 348/STTTT-TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền truyền để người dân trên địa bàn cảnh giác với thông tin giả mạo, lừa đảo trên Internet, tuyên truyền về việc kiểm tra thông tin tên miền Website bằng cách nhắn tin (miễn phí) theo cú pháp TCTM  tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại Website https://tracuutenmien.gov.vn trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet nhằm giúp người dân nhận diện và phòng ngừa các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị có thể sử dụng các tài liệu truyền thông được đăng tải trên  Website https://tracuutenmien.gov.vn hoặc liên hệ với đầu mối VNNIC để được cung cấp các tài liệu tuyên truyền (Bà Lưu Thị Thu Trang - Phòng Hợp tác Quản lý tài nguyên, VNNIC; số điện thoại: 097.289.0057; email: info@vnnic.vn).

Đồng thời, Sở đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao cấp huyện.

Xem chi tiết nội dung tài liệu về hệ thống tra cứu thông tin tuyên truyền tại đây./.​