Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp kiểm soát tần số trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Phối hợp kiểm soát tần số trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vô tuyến điện, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các tần số lạ, tần số gây can nhiễu, các nguồn phát chèn sóng hệ thống truyền thanh cơ sở làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 12/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã thành lập Đoàn Kiểm soát tần số vô tuyến điện để thực hiện kiểm soát tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thành phần Đoàn Kiểm soát: Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I; Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên.

Nội dung kiểm soát: Kiểm soát các tần số, dải tần số phát thanh, truyền hình, truyền thanh không dây; kiểm soát các tần số, dải tần số V/UHF dành cho an ninh, quốc phòng, phục vụ điều hành, bảo vệ bầu cử; kiểm soát các dải tần thông tin di động, các tần số được cấp phép sử dụng phục vụ bầu cử; xác định và xử lý kịp thời các phát xạ lạ, các nguồn can nhiễu đến các hệ thống thông tin phục vụ bầu cử.

Phương thức kiểm soát: Kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh thông qua trạm kiểm soát tần số đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông; kiểm soát bằng xe lưu động tại các khu vực quan trọng diễn ra bầu cử trên địa bàn tỉnh Hà Nam (như khu vực trụ sở UBND tỉnh, Nhà văn hoá tỉnh Hà Nam; trụ sở UBND thành phố Phủ Lý; trụ sở UBND thị xã Duy Tiên...).

Theo đó, ngày 22-23/5/2021, Đoàn Kiểm soát đã thực hiện triển khai công tác kiểm soát, xử lý can nhiễu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Đoàn kiểm soát tại các khu vực quan trọng diễn ra bầu cử:​

z2507552231345_3cf6e49556d7724cfabcc158f6b69360.jpg
Đoàn Kiểm soát triển khai công tác kiểm soát tần số tại Nhà Văn hóa tỉnh

z2507552649363_147687f949c074e04aad3b97d1f06b6a.jpg

Đoàn Kiểm soát triển khai công tác kiểm soát tần số tại trụ sở UBND thị xã Duy Tiên

z2507552142523_c2a243c33d060188d935f70ce96fc5c6.jpg

Xe kiểm soát tần số lưu động đặt tại Siêu thị Minh Khôi, thành phố Phủ Lý