Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Tin tức - Sự kiện  
Kiểm tra công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

IMG_0027.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham gia đoàn còn có lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh…

IMG_0056.jpg 

​Các đại biểu dự hội nghị tại thị xã Duy Tiên

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2023, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo 100% các cơ sở giáo dục huy động giáo viên tiếp tục phát triển kho video bài dạy minh họa, kho học liệu điện tử, thiết bị dạy học điện tử; xây dựng tài liệu dạy học điện tử để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học bảo đảm chất lượng và hiệu quả; triển khai hình thức dạy học trực tuyến, dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trực tiếp qua các nền tảng công nghệ miễn phí như Google Classrom, Microsoft Teams. 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng phần mềm quản trị nhà trường, tích hợp các ứng dụng hồ sơ điện tử đáp ứng quy định kỹ thuật về dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kết nối trao đổi liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, Sở đã chỉ đạo, các cơ quan đơn vị tăng cường công tác truyền thông và kết nối với các nền tảng, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt; 100% cơ sở giáo dục được cấp chữ ký số cho thủ trưởng đơn vị, văn thư và kế toán để xử lý công việc trực tuyến qua các nền tảng quản trị; 371/371 cơ sở giáo dục có mạng wifi cung cấp miễn phí cho cán bộ, học sinh, đạt tỷ lệ 100%.

Triển khai thực hiện các mô hình của Đề án 06, Sở đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-SGDĐT ngày 07/9/2023 về triển khai thực hiện các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" ngành Giáo dục, trong đó dự kiến triển khai thí điểm 02 mô hình số 21 và 31 tại Trường THPT Chuyên Biên Hòa từ tháng 10/2023.

Theo báo cáo của UBND thị xã Duy Tiên, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị xã đạt được nhiều kết quả. Về việc xây dựng chính quyền số, đến nay tỷ lệ sử dụng ký số văn bản điện tử của toàn thị xã đạt 96,98%; 100% cán bộ công chức, viên chức thị xã sử dụng hòm thư điện tử công vụ của tỉnh @hanam.gov.vn để gửi nhận văn bản và trao đổi công việc; 100% cán bộ công chức đã được cấp tài khoản và sử dụng thường xuyên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Thị xã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp thanh toán trực tuyến 100% thủ tục hành chính toàn trình có phát sinh phí trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh; tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính toàn thị xã tính từ ngày 01/01/2023 đến nay gần 25.155 hồ sơ, đã trả kết quả 25.120 hồ sơ. Hạ tầng số được quan tâm phát triển, 100% cán bộ công chức thuộc UBND thị xã, trên 90% công chức cấp xã, phường được trang bị máy tính. Thị xã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, phường tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số. Đối với xã hội số, hiện nay 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã trên địa bàn thị xã xây dựng nhóm Zalo, 100% các cơ quan, ban, ngành của thị xã xây dựng nhóm Zalo để điều hành và triển khai công việc... Bên cạnh đó, thị xã còn quan tâm phát triển kinh tế số, trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng thêm phương thức kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua các hệ thống như My Viettel; Viettel monney, VNPT money... Về phát triển nguồn nhân lưc, hàng năm cán bộ quản trị mạng chuyên trách công nghệ thông tin được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. Về an toàn thông tin, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin; xây dựng các phương án, kế hoạch dự phòng, sao lưu bảo đảm hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin...

Đối với nhiệm vụ công tác trọng tâm của Đề án 06 năm 2023, thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm; quy định của Luật cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết cư trú trên phần mềm quản lý cư trú và dịch vụ công trực tuyến đảm bảo theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ về cư trú. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 07 phương thức sử dụng thông tin cư trú thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, hướng dẫn người dân sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) cài đặt ứng dụng Vneid để giải quyết các thủ tục hành chính. Chỉ đạo lực lượng Công an với vai trò nòng cốt tích cực tham mưu Tổ công tác Đề án 06 thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tham gia tích cực tuyên truyền, vận động người dân, cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, làm tốt công tác điều tra cơ bản thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử (đạt tỷ lệ 90,1%) và làm sạch dữ liệu dân cư, triển khai thực hiện các mô hình Đề án 06 trên địa bàn. UBND xã, phường, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công; duy trì hoạt động có hiệu quả của Tổ công tác Đề án 06 các cấp, đặc biệt là tổ công tác cộng đồng trong công tác phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Củng cố, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, làm sạch dữ liệu, đảm bảo an toàn hệ thống; thực hiện đồng bộ các giải pháp làm sạch dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo thông tin “đúng, đủ, sạch, sống".

IMG_0016.jpg 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Minh Thắng phát biểu tại hội nghị

Qua kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Minh Thắng đánh giá cao cố gắng nỗ lực của các cơ quan về kết quả công tác chuyển đổi số và Đề án 06. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân, doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; phát huy có hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số và Đề án 06; rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số và Đề án 06. Các cơ quan căn cứ tình hình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để số hóa dữ liệu dùng chung; có giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong 03 trụ cột chính: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ quan…

P.N