Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp; tuyên truyền, phổ biến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam: Nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen" gắn với thực hiện các phương án, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, phối hợp với ngành ngân hàng giới thiệu các kênh vay vốn chính thống, các gói, khoản vay ưu đãi cho mọi tầng lớp nhân dân; vận động người dân chấp hành chính sách tài chính, quy định của pháp luật và giao dịch, vay mượn, huy động vốn an toàn, không tham gia hoạt động “tín dụng đen"; thường xuyên thông báo về các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng hoạt động cho vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng và tác hại, hệ lụy của hoạt động “tín dụng đen"…

Đồng thời, tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về cho vay trong giao dịch dân sự như: Các quy định của Bộ Luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Do làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm thuộc phạm vi ngành quản lý nên toàn thể cán bộ công chức, đảng viên cơ quan luôn chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong thi hành công vụ. Thời gian qua, sở không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nào bị xử lý, kỷ luật, có hành vi vi phạm liên quan đến “tín dụng đen", không tiếp nhận, xử lý vụ việc nào liên quan đến “tín dụng đen"; không có vụ việc nào phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để cấp dưới vi phạm hoặc để xảy ra các vụ việc trong phạm vi quản lý, không có vụ việc, dấu hiệu nào phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra./.​