Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả đạt được trong chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả đạt được trong chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023
9 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác chuyển đổi số đạt được nhiểu kết quả tích cực trên các mặt công tác. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Điển hình là đã ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hiện nay đã triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính để tích hợp, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam; triển khai Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của các sở, ban, ngành giai đoạn 2020-2022. Bên cạnh đó duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam, tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên toàn trình, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp.

Việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh được chú trọng, hiện nay hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam đã được kết nối, khai thác chính thức cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đã triển khai thí điểm 02 dịch vụ công liên thông (Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí). Hoàn thành kết nối chính thức quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06. Đến nay, đã cấp được 740.920 căn cước công dân gắn chíp (hoàn thành 100% công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân gắn chip). Kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 671.814 tài khoản. Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam với Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai; Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp; Hệ thống Dịch vụ công thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); Hệ thống dịch vụ công lĩnh vực đường bộ; phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến.

 Đến nay đã cấp chứng thư số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn thuộc các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trực tiếp liên quan đến số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo tích hợp chữ ký số từ xa (Smart CA) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Đối với kết quả triển khai Chính quyền số, hạ tầng số, các nền tảng số được phát triển, triển khai ứng dụng tại tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam đã được kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. 100% các xã, phường, thị trấn đều có đường truyền cáp quang, Internet cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố; 100% dân số được phủ sóng thông tin di động 2G; 95% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II được kết nối, liên thông đến 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 9 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 89,08%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 67,82%.

Đối với kết quả triển khai Kinh tế số, Xã hội số: Tỉnh Hà Nam có trên 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tập trung chủ yếu tại thành phố Phủ Lý và trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là 4.066 doanh nghiệp. Số lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò và Postmart trên địa bàn: 14.463 giao dịch. 99,71% số doanh nghiệp của tỉnh đã nộp thuế điện tử. 100% số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Trên địa bàn tỉnh có 143 điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối Internet băng rộng cố định. Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông là 49,06%. Đã triển khai hệ thống tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân qua hình thức trực tuyến: chuyên mục Hỏi đáp trên Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam... Điều này góp phần thúc đẩy sự tham gia của người dân trong việc giải quyết các vấn đề của chính quyền.

Trong thời gian tới, để xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thực hiện phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo: 100% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 100% hộ gia đình có điện thoại thông minh; 100% hộ gia đình có kết nối internet băng rộng cáp quang.

Duy trì Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết nối bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã đảm bảo quy định.

Duy trì hoạt động hiệu quả Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh, là nơi cung cấp số liệu trực quan, chính xác, kịp thời phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Triển khai hệ thống phản ánh, kiến nghị để tích hợp lên Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh.

Tiếp tục xây dựng và phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu của người sử dụng trên môi trường mạng: Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam; Cơ sở dữ liệu lưu trữ; Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.... Từng bước chuẩn hóa dữ liệu các ngành, tích hợp để hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ cho phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số và thành phố thông minh.

Khai trương chính thức Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Hà Nam và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương. Tiếp tục thực hiện tích hợp kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin của cơ quan Trung ương.

Tiếp tục triển khai cấp chứng thư số cá nhân và cơ quan, tổ chức cho các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục triển khai tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh nhằm bảo đảm tính pháp lý và trao đổi văn bản, tài liệu an toàn trên môi trường mạng; mở rộng triển khai ứng dụng chữ ký số trên các nền tảng di động để thuận lợi cho người sử dụng.

Triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn trên địa bàn tỉnh.

Kiện toàn, nâng cao năng lực và duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tích cực tham gia vào các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng.

Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo các hệ thống thông tin đều được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; tham mưu triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho các hệ thống thông tin.

Xây dựng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị; Tổ chức các cuộc diễn tập xử lý các sự cố tấn công mạng.

Khai trương chính thức Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam, đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp.

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Duy trì hoạt động hiệu quả của các hệ thống thông tin dùng chung: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam; Hệ thống thư điện tử công vụ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên toàn trình; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến.

Số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh.

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nền tảng số để ứng dụng vào sản xuất, hướng dẫn các doanh nghiệp có hướng chuyển đổi số nhằm tiết kiệm nhân công, tăng sản lượng đầu ra...

Xây dựng, phát triển thị trường thương mại số phát triển bền vững, ứng dụng rộng rãi sàn thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng; xây dựng hạ tầng số và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; ứng dụng các nền tảng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trong cộng đồng.

Đẩy mạnh phát triển xã hội số, phổ cập dịch vụ Internet băng thông rộng đến hộ gia đình và phủ sóng di động 4G/5G; khuyến khích doanh nghiệp triển khai nền tảng thanh toán điện tử, ví điện tử.

Phổ cập kỹ năng số, khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà. Phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại.

Triển khai nền tảng hỗ trợ khám bệnh từ xa; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử; nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế; triển khai gán mã, thống báo địa chỉ số đến các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích trên địa bàn tỉnh./.​