Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tư vấn giải pháp chuyển đổi số cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội nghị tư vấn giải pháp chuyển đổi số cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024
Sáng ngày 04/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tư vấn giải pháp chuyển đổi số cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024.
Dự hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Tiệp - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; đại diện các doanh nghiệp công nghệ số…


4545.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; chỉ đạo quyết liệt, tập trung nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng, chuẩn hóa, số hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm, chỉ đạo tích cực công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 06/06 huyện, thị xã, thành phố, 109/109 xã, phường, thị trấn, với 795 tổ và gần 4.000 thành viên (đạt tỷ lệ 100%). Tuy nhiên, tiến độ triển khai chuyển đổi số tại các cơ quan, địa phương còn chậm. Để giúp UBND các huyện, thị xã, thành phố có thêm các thông tin hữu ích để chỉ đạo, triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn đạt hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tư vấn giải pháp chuyển đổi số cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024.

IMG_5338.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp công nghệ số tư vấn, giới thiệu: Giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số cho các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; Giải pháp về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Giải pháp về truyền thanh thông minh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung: Giải pháp tận dụng các cụm loa đang hoạt động tốt khi triển khai hệ thống truyền thanh thông minh; tiêu chuẩn chất lượng của hệ thống trang thiết bị được đầu tư cho các đơn vị; việc số hóa khu di tích, di sản, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kết nối nền tảng số hóa dữ liệu của doanh nghiệp với các cơ sở dữ liệu khác; bảo đảm an toàn thông tin…

 IMG_5374.jpg
IMG_5360.jpg

Đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày của các doanh nghiệp

Hội nghị được tổ chức góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số; tìm kiếm các giải pháp, cơ chế, chính sách về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

​PV