Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Sáng ngày 28/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

da6ebf7939d5918bc8c4.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Tuấn - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở TT&TT; lãnh đạo Sở TT&TT; lãnh đạo: Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, phòng văn hoá và thông tin, trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của sở…

Năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng do khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng ngành TT&TT vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển. Toàn tỉnh hiện có 910.000 thuê bao điện thoại, 175.000 thuê bao Internet băng rộng cố định, 650.000 thuê bao Interet băng rộng di động. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam cung cấp tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình. Tích hợp trên 70% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam hiện nay cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh; công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam, bao gồm: 09 màn hình 46 inch và hệ thống thiết bị điều khiển màn hình; 05 máy tính chuyên dụng để vận hành khai thác dữ liệu; hệ thống thiết bị mạng và các thiết bị phụ trợ khác. Thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (109 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 555 thành viên, 686 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 3.430 thành viên)...... Bên cạnh đó, hoạt động báo chí tiếp tục đi vào nền nếp, góp phần quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Mạng lưới viễn thông đảm bảo thông suốt phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được thực hiện bài bản, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính...

Năm 2024, ngành TT&TT tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước ở tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt các chỉ tiêu: Tăng số thuê bao điện thoại lên 920.000, 185.000 thuê bao Internet băng rộng cố định; 720.000 thuê bao Interet băng rộng di động; phấn đấu nâng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) - Truyền thông (ICT Index) của Hà Nam lên thứ hạng 30; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp với quy hoạch của tỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm ở các lĩnh vực sở quản lý…

7361e66038f290acc9e3.jpg

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành TT&TT đã đạt được trong năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn toàn ngành cần nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ năm 2024: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ở các lĩnh vực xây dựng các nền tảng dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu; tiếp tục đưa Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh đi vào hoạt động hiệu quả, thực chất; khẩn trương triển khai Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng tỉnh để đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin đã hoạt động theo mô hình 4 lớp; đẩy mạnh triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin), doanh nghiệp nền tảng số hoạt động trên địa bàn tỉnh; xây dựng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị; tổ chức các cuộc diễn tập xử lý các sự cố tấn công mạng; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trong việc xây dựng các trạm BTS trên địa bàn đảm bảo việc thực hiện xây dựng trạm BTS thực hiện theo đúng quy hoạch của tỉnh và của doanh nghiệp đã được phê duyệt. Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng, hợp tác kinh doanh, giảm chi phí đầu tư, đồng thời đưa các dịch vụ mới vào phát triển ở các vùng nông thôn, vùng xa của tỉnh; tiếp tục cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách, môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khai thác và cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; phối hợp với Công an tỉnh và các sở ngành, địa phương triển khai hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin về tỉnh trên báo chí để kịp thời phát hiện những thông tin phản ánh không thuận chiều về tỉnh và tham mưu biện pháp để điều chỉnh phù hợp.

29eba4987a0ad2548b1b.jpg

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen

 50396afdb3601b3e4271.jpg

 

 a86cde5306ceae90f7df.jpg

 618336acee31466f1f20.jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

1723ebc9355b9d05c44a-(1).jpg

​Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Nhân dịp này, 01 tập thể được UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc";  02 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của giám đốc Sở TT & TT./.

Lương Hậu