Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
Chiều ngày 12/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Tuấn - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại biểu: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng, phó các phòng, đơn vị, đoàn thể của Sở Thông tin và Truyền thông.

kiemdiem1.jpg
​Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo sở, bản kiểm điểm của các cá nhân.

Trong năm 2023, tập thể lãnh đạo sở đã luôn phát huy dân chủ, thực hiện tốt  nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu. Duy trì tốt dân chủ trong quản lý điều hành. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo sở cũng thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo để bảo đảm và phát huy dân chủ trong cơ quan gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong công tác cán bộ, tập thể lãnh đạo sở luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chỉ đạo triển khai kịp thời các quy định của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức và cán bộ từ xây dựng bộ máy gọn nhẹ, tinh giảm đủ sức đảm đương nhiệm vụ đến tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt cán bộ. Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn, quy trình dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiêu chuẩn đạo đức lối sống, dân chủ trong lấy tín nhiệm và công khai kết quả nhận xét, đánh giá (từ cán bộ lãnh đạo cơ quan đến toàn bộ cán bộ, đảng viên). Chú trọng công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức. Do có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và cụ thể của lãnh đạo sở nên đơn vị đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác, đặc biệt trong công tác chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tại hội nghị, trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể trong cơ quan đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể lãnh đạo và từng cá nhân lãnh đạo. Các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao.

Lãnh đạo sở đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và hứa, tập thể lãnh đạo sở cũng như từng cá nhân lãnh đạo sẽ tiếp tục phấn đấu, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đẩy mạnh sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

kiemdiem2.jpg 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí cao trong chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Sở trong năm 2023. Trong năm 2024,  tập thể lãnh đạo Sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác phối với các cơ quan; cụ thể hóa các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành, phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh xây dựng phát triển Chính quyền số, gắn kết chặt chẽ giữa cải cách thủ tục hành chính với phát triển Chính quyền số; tiếp tục tăng cường tham mưu thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh…

Sau phần kiểm điểm, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá theo quy định../.

TL