Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2024
Chiều ngày 11/01/2024, chính quyền và Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2024.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Tuấn - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

 IMG_3207.jpg
​Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng do khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng ngành Thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển. Toàn tỉnh hiện có 910.000 thuê bao điện thoại, 175.000 thuê bao Internet băng rộng cố định, 650.000 thuê bao Interet băng rộng di động. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam cung cấp tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình. Tích hợp trên 70% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam hiện nay cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh; công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam, bao gồm: 09 màn hình 46 inch và hệ thống thiết bị điều khiển màn hình; 05 máy tính chuyên dụng để vận hành khai thác dữ liệu; hệ thống thiết bị mạng và các thiết bị phụ trợ khác. Thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (109 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 555 thành viên, 686 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 3.430 thành viên)... Bên cạnh đó, hoạt động báo chí tiếp tục đi vào nền nếp, góp phần quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Mạng lưới viễn thông đảm bảo thông suốt phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được thực hiện bài bản, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính...

IMG_3233.jpg 

Đoàn Chủ tịch hội nghị

  Hội nghị cũng nghe các báo cáo: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2023, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024; tổng kết phong trào thi đua năm 2023, phương hướng phong trào thi đua năm 2024; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân nhiệm kỳ 2021- 2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023- 2025; công khai tài chính năm 2023; tổng hợp những ý kiến quy chế dân chủ, quy chế làm việc cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ.

IMG_3243.jpg 

Giám đốc sở Nguyễn Duy Tuấn và Chủ tịch công đoàn sở Lê Ngọc Việt ký kết giao ước thi đua

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Thi đua nâng cao chất lượng tham mưu văn bản, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể thao; Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, của đất nước.

Tại hội nghị, đại diện các tổ công đoàn phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua; Giám đốc sở và Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2024.

IMG_3214.jpg 

​Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn đề nghị sau hội nghị các phòng, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức tổ chức tốt việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết hội nghị đã thông qua, lập kế hoạch cụ thể đưa nghị quyết của hội nghị trở thành hiện thực. Cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, làm đúng chức trách nhiệm vụ được phân công; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Lương Hậu