Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về di cư hợp pháp, việc làm an toàn, thủ đoạn của tội phạm mua bán người

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về di cư hợp pháp, việc làm an toàn, thủ đoạn của tội phạm mua bán người
Vừa qua, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết, theo báo cáo của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, có một số công dân Việt Nam đã được cơ quan chức năng Lào giải cứu và xác định là nạn nhân bị mua bán. Hầu hết các trường hợp này đều bị lừa đảo làm việc trong các sòng bạc, bị ép làm việc quá giờ, nếu bỏ trốn thì bị đánh đập, muốn nghỉ việc và rời khỏi cơ sở làm việc thì phải nộp tiền chuộc rất cao, khó liên hệ với các cơ quan chức năng để xin giải cứu.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1492/VPUB-VXNV ngày 28/4/2023 về việc tình hình tiềm ẩn nguy cơ mua bán người sang Lào, ngày 01/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 557/STTTT-TTBCXB về việc đẩy mạnh tuyên truyền về di cư an toàn.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về di cư hợp pháp, việc làm an toàn (tìm hiểu kỹ về công việc, điều kiện làm việc, hợp đồng lao động trước khi quyết định xuất cảnh), thủ đoạn của tội phạm mua bán người (lừa đảo việc nhẹ lương cao để “nạn nhân" đồng ý, tự nguyện xuất cảnh, nhưng sau đó bị bóc lột, cưỡng bức lao động) nhằm ngăn chặn kịp thời nguy cơ mua bán người và đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người./.

 

NK​