Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2027
Sáng ngày 14/4/2022, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị - Sở Thông tin và Truyền thông (CCB TCT- Sở TT&TT) tỉnh Hà Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2027

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh; Bùi Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trần Văn Bản - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh - Chủ tịch Hội CCB TCT- Sở TT&TT tỉnh Hà Nam; Nguyễn Duy Tuấn - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó Chủ tịch Hội CCB TCT- Sở TT&TT tỉnh Hà Nam; ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy TCT tỉnh, Chi bộ Sở TT&TT; hội viên Hội CCB TCT- Sở TT&TT tỉnh Hà Nam...

  DSC_0298.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Đảng ủy, lãnh đạo hai cơ quan, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh, Hội CCB TCT- Sở TT&TT tỉnh Hà Nam đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; làm tốt công tác tổ chức xây dựng Hội, thường xuyên chú trọng giáo dục, động viên các hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt khó đi lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội viên luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nếp sống văn hoá công sở.

Hội thường xuyên thăm hỏi, động viên chia sẻ kịp thời với hội viên và gia đình trong việc hiếu, hỷ, ốm đau... thực hiện tốt chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CCB, tạo niềm tin cho hội viên, góp phần xây dựng Hội, xây dựng cơ quan vững mạnh. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Những kết quả đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, khẳng định vị trí, vai trò, uy tín của Hội CCB trong hệ thống chính trị, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên.

Ghi nhận những thành tích xây dựng và hoạt động của Hội, nhiệm kỳ qua đã có 100% hội viên được cấp ủy, chính quyền và các cấp Hội khen thưởng, trong đó có 01 đồng chí được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia tặng Bằng khen, 02 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

DSC_0313.jpg

Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hồng Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB TCT- Sở TT&TT tỉnh Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB TCT- Sở TT&TT tỉnh Hà Nam cần làm tốt hơn một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; tiếp tục vận động CCB đoàn kết, gương mẫu, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu"; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Hội; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, tổ chức, cán bộ, hội viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

DSC_0333.jpg
Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hồng Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB TCT- Sở TT&TT tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 02 đồng chí; đồng chí Trần Văn Bản - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội CCB TCT- Sở TT&TT tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Duy Tuấn - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở TT&TT giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB TCT- Sở TT&TT tỉnh Hà Nam.

Đại hội cũng bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội CCB cấp trên./.