Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua năm 2023
Được sự nhất trí của Công đoàn Viên chức tỉnh, chi ủy, lãnh đạo sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phát động Phong trào thi đua năm 2023 như sau: Thi đua nâng cao chất lượng tham mưu văn bản, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể thao; Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII.

z4036343833031_6f6f15b2ff8f.jpg

Ông Lê Ngọc Việt - Chủ tịch Công đoàn sở phát động phong trào thi đua tại hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2023

Mục tiêu thi đua: Động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn cơ quan hăng hái thi đua đổi mới tư duy, lề lối làm việc, đặt mục tiêu trách nhiệm lên hàng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung nhiều, dịch vụ công không gặp mặt, thanh toán không dùng tiền mặt, dữ liệu có số hóa; Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả.

Nội dung thi đua gồm 2 phần. Về chuyên môn: Lên danh mục, chủ động các công việc cần thực hiện, đề ra mục tiêu, tiến độ giải quyết cụ thể để tham mưu. Tích cực nghiên cứu, đưa ra các sáng kiến, cải tiến để nâng cao hiệu quả trong công việc; Lên lịch công tác đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, theo hàng tuần đúng thời gian quy định; Tham mưu ban hành văn bản đảm bảo chất lượng và đảm bảo 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được quản lý trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành: Văn bản dự thảo chỉ cần góp ý 1 lần, riêng văn bản quy phạm pháp luật được phép góp ý 3 lần; Tỷ lệ văn bản gửi, nhận trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được sử dụng chữ ký số của cơ quan và chữ ký số của cá nhân các lãnh đạo sở là: 100%; Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ (@hanam.gov.vn) là: 100%; Tham mưu ban hành văn bản đảm bảo tiến độ thời gian (Khi nhận nhiệm vụ mà không có tiến độ chậm nhất là sau 3 ngày phải báo cáo kế hoạch thực hiện với người giao nhiệm vụ; Nhân viên dự thảo văn bản phải trình trước 1 ngày cho lãnh đạo đơn vị so với thời hạn yêu cầu của đơn vị; Đơn vị trình dự thảo văn bản trước 2 ngày cho lãnh đạo sở so với thời hạn giao trên văn bản; Nếu thời hạn hoàn thành văn bản không đảm bảo thời gian như quy định nêu trên thì phải soạn thảo và trình ngay ngày hôm sau so với ngày văn bản đến).

Về phong trào: Nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan; quan hệ công tác và chế độ làm việc; quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức; Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả; Tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào xây dựng cơ quan văn minh, sạch đẹp (Không hút thuốc lá trong phòng làm việc; Không sử dụng đồ uống có cồn tại công sở; không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; Khi thực hiện nhiệm vụ, trang phục của cán bộ, công chức, viên chức phải gọn gàng, lịch sự; có trang phục riêng thì thực hiện theo quy định của pháp luật; Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ; Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc; trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác; Tích cực tham gia vệ sinh cơ quan theo sự phân công, đảm bảo cơ quan luôn sạch, đẹp; Tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể thao: Đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng và tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao do công đoàn sở phát động.

Các chỉ tiêu cơ bản: 100% đoàn viên công đoàn được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp Công đoàn; 100% đoàn viên công đoàn tham gia phong trào thi đua; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, trong đó có 90% đoàn viên trở lên đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc"; Công đoàn sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc"; 01 đoàn viên đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen; Giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

IMG_0138.jpgÔng Nguyễn Trung Hiếu, đại diện tổ công đoàn Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, Thanh tra phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023

Phong trào thi đua năm 2023 có 2 đợt: Đợt 1: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2023, sơ kết phong trào thi đua vào tháng 6/2023. Đợt 2: Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 31/10/2023, tổng kết phong trào thi đua vào tháng 11/2023./.