Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng"

Tin tức - Sự kiện  
Chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng"
Thực hiện Công văn số 1017/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 02/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 387/STTTT-BCVTCNTT về việc chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng".

Theo đó, Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành:

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Phổ biến, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại tài liệu nêu trên.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo vận động, hướng dẫn tài liệu đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; Chỉ đạo tuyên truyền thường xuyên về tài liệu thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn tài liệu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh để vận động học sinh, sinh viên ứng dụng tài liệu cho mình và người thân.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tài liệu đến các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú để tuyên truyền cho nhân viên và giới thiệu đến khách hàng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tuyên truyền tài liệu đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, các chợ… trong lĩnh vực phụ trách.

- Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị phổ biến tài liệu tại các nhà ga, bến xe… trên địa bàn tỉnh.

- Tỉnh đoàn Hà Nam phát động, triển khai tài liệu trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên; trong phong trào hỗ trợ người dân.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam đưa tin tuyên truyền về tài liệu và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo người dân biết, sử dụng.

Thông tin chi tiết về tài liệu được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam tại chuyên mục: PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19./.​