Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Báo chí  
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan/tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông), địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý hoặc qua hệ thống bưu chính.

Trường hợp nộp trực tuyến, cơ quan/tổ chức chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên chuyên trang Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến: http://motcua.hanam.gov.vn/. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) và chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.

- Bước 3: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản tham mưu giải quyết hồ sơ.

- Bước 4: Cơ quan/tổ chức nhận kết quả:

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan/tổ chức mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến, cơ quan/tổ chức khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

+ Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

+ Hoặc trực tuyến.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

+ Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin theo mẫu quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam).

+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.

+ Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

Ngoài thành phần hồ sơ quy định nêu trên, cơ quan/tổ chức in bản tin tại các cơ sở in không thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam phải nộp bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in của cơ sở in đó.

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 07, ban hành kèm theo Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông). (tải mẫu)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản bản tin phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin.

+ Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

+ Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in.

+ Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 05/4/2016. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

+ Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.