Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Viễn thông Hà Nam tiếp tục mở rộng mạng thu, phát sóng trên địa bàn tỉnh

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Viễn thông Hà Nam tiếp tục mở rộng mạng thu, phát sóng trên địa bàn tỉnh
Ngày 28 tháng 7 năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã có Công văn số 369/STTTT-BCVT chấp thuận cho Viễn thông Hà Nam xây dựng trạm BTS note B Vinaphone tại vị trí gia đình ông Đinh Cống Nam, tổ 17, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý (vĩ độ 20,534550; kinh độ 105,900540). Sở yêu cầu Viễn thông Hà Nam chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về xây dựng công trình; trong quá trình xây dựng phải có phương án đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và các công trình xung quanh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Viễn thông Hà Nam triển khai xây dựng kịp tiến độ rất cần có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của UBND thành phố Phủ Lý và chính quyền địa phương trong việc cấp giấy phép xây dựng, tuyên truyền tới người dân hiểu về sóng điện từ của trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Với việc xây dựng thêm trạm BTS sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng, chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp, đáp ứng được tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc và dịch vụ 3G của người dân trên địa bàn Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

 

Đinh Văn Đại