Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

Bộ máy tổ chức Đơn vị trực thuộc  
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam và Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam  về việc chuyển sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng UBND tỉnh với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam.

Tên đầy đủ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

Tên giao dịch: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513.846.333

Mail: ttcntt.tt@hanam.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước để hoạt động. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có các chức năng và nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Chức năng

- Hỗ trợ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

- Thực hiện một số dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân.

2. Nhiệm vụ

 • Thu thập thông tin từ các nguồn trong tỉnh cung cấp cho Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Hà Nam.
 • Triển khai lắp đặt, sửa chữa, duy tu mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị đầu cuối mạng viễn thông cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
 • Cung cấp, bảo hành, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm và thiết bị đầu cuối mạng viễn thông.
 • Xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng các bài toán tác nghiệp, hướng tới triển khai đồng bộ trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh.
 • Xây dựng các giải pháp về hệ thống công nghệ thông tin.
 • Tiếp nhận và thử nghiệm các phần mềm dùng chung trước khi cài đặt, nhân rộng ra các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 • Tổ chức nhập liệu và cập nhật thông tin cho các cơ sở dữ liệu.
 • Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về công nghệ thông tin và viễn thông.
 • Tư vấn, xây dựng, triển khai các dự án: công nghệ thông tin, truyền thông.
 • Đào tạo hoặc phối hợp với các đơn vị khác tổ chức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về công nghệ thông tin, truyền thông và ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, đề án xã hội hoá về tin học và Internet trên địa bàn tỉnh.
 • Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.​
 
Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
1. Ông Lê Ngọc Việt
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0918.187.985
2. Ông Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915.872.879