Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch phát triển báo in Hà Nam đến năm 2020

Quy hoạch phát triển báo in Hà Nam đến năm 2020
Ngày 19/5/2009, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch Phát triển báo in tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

 

Số hiệu

16/2009/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Phê duyệt Quy hoạch Phát triển báo in tỉnh Hà Nam đến năm 2020

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

19/5/2009

Ngày có hiệu lực

19/5/2009 (còn hiệu lực)

Hình thức văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

 

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Trần Xuân Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh

Download

Quyết định, quy hoạch (.pdf)