Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
Ngày 14/2/2007, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

  

Số hiệu

04/2007/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

14/2/2007

Ngày có hiệu lực

14/2/2007(còn hiệu lực)

Hình thức văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

 

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Trần Xuân Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh

Download

Quyết định (.pdf)