Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày 22/01/2014, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

 

Số hiệu

125/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

V/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

22/01/2014

Ngày có hiệu lực

22/01/2014

Hình thức văn bản

Quy hoạch

Lĩnh vực

Viễn thông

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Mai Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh

Download

Quyết định (.pdf)

Quy hoạch (.rar)