Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 15/08/2022
Trích yếu nội dung Dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.