Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến dự thảo Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 09/09/2021
Trích yếu nội dung Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.