Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân
Ngày 10/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số
275/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí
Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023).
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan xuất bản bản tin, có cổng/trang thông tin điện tử; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Chu Huy Mân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân và quân đội ta; vai trò, đóng góp của đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt những cống hiến, đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện. 
Xem chi tiết Đề cương tuyên truyền tại đây Đề cương.pdf