Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2023
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1003/UBND-VXNV ngày 24/5/2023 về việc hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; Căn cứ Công văn số 401/TTCS-TTTH ngày 22/5/2023 của Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023 trên hệ thống thông tin cơ sở, ngày 28/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 672/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện:  

Tăng cường tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá; tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền về các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, tổ dân phố, khu dân cư…; tuyên truyền chỉ đạo đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc.

Tuyên truyền công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

Tuyên truyền chủ đề Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5/2023: “Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá" và các thông điệp liên quan đến Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2023 như: Sử dụng thuốc lá là một nguyên nhân gây ra đói nghèo; Hãy dùng tiền mua thuốc lá để mua thực phẩm cho con bạn; Hãy chọn thực phẩm, đừng chọn thuốc lá; Hút thuốc lá thụ động dù ít hay nhiều đều có hại cho sức khỏe; Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chứa chất gây ung thư và chất Nicotine gây nghiện...

Sở đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao cấp huyện./.​