Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024
Ngày 03/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 488/TB-STTTT về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024.
Xem chi tiết tại đây Thong bao ho tro Ha Nam.pdf