Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam
Ngày 17/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam kèm theo Quyết định số 12/QĐ-STTTT.
Xem chi tiết tại đây Quy che lam viec 2024.pdf