Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quá trình hình thành và phát triển Sở Thông tin và Truyền thông

Giới thiệu chung Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan  
Quá trình hình thành và phát triển Sở Thông tin và Truyền thông
Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh Hà Nam đã thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quản lý báo chí và xuất bản của Sở Văn hoá - Thông tin tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2008. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2008. Theo đó, Sở có 06 phòng: Phòng Báo chí và Xuất bản, Phòng Bưu chính, Viễn thông, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra sở, Văn phòng sở và 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngày 26 tháng 8 năm 2016; Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. Sở có 06 phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng sở; Thanh tra sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Bưu chính - Viễn thông; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Đơn vị sự nghiệp thuộc sở là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nam.

Ngày 07 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Hiện Sở có 04 phòng và 01 đơn vị sự nghiệp là: Văn phòng sở; Thanh tra sở; Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cơ bản đã ổn định và đi vào nề nếp. Các văn bản quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản được các doanh nghiệp trong ngành, các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, cá nhân thực hiện tương đối nghiêm túc. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đang được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt và cụ thể, đặc biệt trong cải cách hành chính. Các doanh nghiệp thông tin truyền thông tích cực đổi mới về phương thức kinh doanh phục vụ, triển khai công nghệ 3G, 4G phát triển các dịch vụ mới nỗ lực vượt khó, cạnh tranh lành mạnh đem lại lợi ích cho khách hàng. Tập thể lãnh đạo sở cũng như toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan có tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, tự trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, tích lũy kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu công việc.

Trong công tác tham mưu, ban hành, triển khai các văn bản quản lý, sở đã tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh một hệ thống các văn bản về lĩnh vực ngành phụ trách; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn thực hiện các quy định của Nhà nước trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công tác quản lý thông tin và cung cấp thông tin cho báo chí có bước tiến bộ. Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đảm bảo cổng hoạt động thông suốt, hiệu quả; thu thập, biên tập nhiều tin, bài có chất lượng phản ánh về các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh với trung bình hơn 100 tin, bài/tháng.

Sở đã chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động in; quan tâm đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xuất bản nói chung, lĩnh vực in nói riêng. Công tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực bưu chính được thực hiện tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bưu chính và hoạt động của doanh nghiệp. Công tác triển khai chính sách bưu chính công ích được tổ chức hiệu quả với việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ. Công tác quản lý thuê bao trả trước, giá cước, khuyến mại, dịch vụ viễn thông được thực hiện quyết liệt, đúng định hướng. Công tác đảm bảo an toàn mạng lưới và thông tin phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước và chính quyền các cấp được thực hiện tốt. Thông tin thông suốt trong công tác phòng, chống lụt, bão luôn đảm bảo. Hạ tầng, mạng lưới và dịch vụ viễn thông, thông tin trên địa bàn luôn hoạt động ổn định, an toàn và phát triển nhanh. Công tác quản lý, phát triển Internet được triển khai tốt trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên các nội dung: Ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin nhằm đưa công nghệ thông tin thực sự trở thành động lực, hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan đã được đẩy mạnh. Việc ứng dụng phần mềm VSDOffice vào công tác chỉ đạo, điều hành được tăng cường, góp phần giảm văn bản giấy.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo: thanh tra về truyền hình, truyền hình trả tiền; hoạt động in, photocopy và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, Internet; phối hợp Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, Cục Tần số vô tuyến điện xử lý vi phạm quy định về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện dùng riêng.

Thực hiện tốt công tác thẩm định cấp các loại giấy phép: Xuất bản bản tin, xuất bản tài liệu không kinh doanh, hoạt động in, đăng ký hoạt động cơ sở in, nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu... 

Với những thành tích đã đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Năm 2008, 2009, 2011, 2017 được Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; năm 2015 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2013 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước trao tặng./.