Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề cương tuyên truyền Ngày Kiến trúc Việt Nam và 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27/4/1948 - 27/4/2023)

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đề cương tuyên truyền Ngày Kiến trúc Việt Nam và 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27/4/1948 - 27/4/2023)
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền Ngày Kiến trúc Việt Nam và 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27/4/1948 - 27/4/2023). Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng toàn văn Đề cương này!
Xem chi tiết tại đây ​De cuong.pdf