Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam
Ngày 13/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1781/KH-UBND về cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây Ke hoach Du lieu mo Ha Nam CT.pdfTin liên quan