Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 30 tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan