Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành
Ngày 31 tháng 12 năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành.
Tin liên quan