Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Theo đó, quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương (gọi là dịch vụ bưu chính KT1) bao gồm: Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1; mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ khẩn: hoả tốc, hẹn giờ; mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ mật: A, B, C.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Chi tiết Thông tư!