Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án "Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" (giai đoạn 2016 - 2020)

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Dự án "Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" (giai đoạn 2016 - 2020)

1. Tên dự án: Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (giai đoạn 2016 - 2020).

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam.

3. Mục tiêu chính:

- Đến năm 2020, tỉnh Hà Nam nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phát triển tiên tiến, hiện đại của cả nước.

- Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh có độ bao phủ rộng khắp, dung lượng lớn, tốc độ cao, cung cấp đa dịch vụ, chất lượng tốt, giá cước hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động làm nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Ưu tiên áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông.

4. Lĩnh vực chuyên môn: Viễn thông.

5. Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

6. Tổng mức đầu tư: 263.580,0 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Doanh nghiệp đầu tư + NSNN.

8. Tình trạng dự án: Đang chuẩn bị triển khai.

 

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.