Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính  
Danh sách các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam

I. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1. Cấp giấy phép bưu chính nội tỉnh

2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính nội tỉnh

3. Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh hết hạn

4. Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5. Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

6. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

II. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1. Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

2. Cho phép tổ chức họp báo (trong nước)

3. Cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam họp báo

4. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

5. Cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương

6. Cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam phát hành thông cáo báo chí

7. Cấp giấy phép xuất bản bản tin

III. LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1. Cấp giấy phép hoạt động in

2. Cấp lại giấy phép hoạt động in

3. Đăng ký hoạt động cơ sở in

4. Thay đổi thông tin hoạt động cơ sở in

5. Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

6. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

7. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

8. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

9. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

10. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

11. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

12. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

13. Cấp giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

14. Xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

15. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

IV. LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

2. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

V. LĨNH VỰC THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1. Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

4. Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

VI. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ

1. Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

2. Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

3. Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

4. Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

5. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

6. Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

7. Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

8. Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng