Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 20/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/08/2020
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Đinh Thị Lụa
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm